Stikkordarkiv: Kompetanse

Hva vil du lære?

Kommunikasjonsforeningen er i full gang med planleggingen av høstens kurskatalog. Hva vil du se på timeplanen?

Fagrådet for kompetanse har ansvar for foreningens kurstilbud. Med utgangspunkt i innspill fra medlemmene, lokallagene, trender, impulser fra utlandet, bransjebehov og gode diskusjoner innad i fagrådet, syr vi hvert halvår sammen en kurskatalog bestående av 17-18 kurstitler. Vår ambisjon er å sette opp minst to nye kurs i semesteret. I tillegg setter vi opp ’klassikere’ og kurs som har gått så bra de foregående semestrene at det fortsatt er ventelister. Internkommunikasjon og rådgivingskurset er eksempler på sistnevnte. Som regel overgår vi ambisjonen om minst to nye kurs. I vår setter vi opp fire nye kurs. I fjor høst satte vi også opp fire nye kurs. For ett år siden satte vi opp seks nye kurs. Interessen er stor og kursene fylles opp raskere enn noen rekker å synge Kjærlighetsvisa, som styreleder Astrid Mjærum skrev i siste utgave av fagbladet Kommunikasjon. For meg er dette et symptom på at norske kommunikatører er kunnskapssultne og ønsker å lære mer. Continue reading

Den nye kommunikatøren

For en tid tilbake leste jeg artikkelen Slike nye journalister vil redaktørene ha på Journalisten.no. Artikkelen stiller spørsmålstegn ved om norske journalistutdanninger er i utakt med redaksjonenes ønskelister. I rapporten Nye tider – ny organisering fra Norsk Journalistlag argumenteres det med at det utdannes for mange ”gammeldagse” journalister i en bransje i stor endring og med nye behov for kompetanse. Redaktørenes ønskeliste er journalister som behersker sosiale medier, dialog med leserne, digitale verktøy, publisering i flere kanaler. Continue reading