Kategoriarkiv: Investor Relations

Innsideregler til besvær

Et svært viktig og sentralt begrep for alle som jobber med investorrelasjoner er innsideinformasjon. Begrepet definerer om selskapet skal distribuere informasjon til markedet, hva selskapet skal distribuere til markedet og når selskapet skal gjøre det. Innsideinformasjon er – litt banalt – informasjon om et selskap som er egnet å påvirke kursen på selskapets aksjer men som ikke er kjent i markedet. Egentlig ikke så komplisert. Continue reading

Hvem har ansvaret for avvikene?

Illuastrasjonsfoto_scanpix_statistikk Tidligere denne måneden kom jeg over et innlegg på bloggen til et av PR byråene som vekket min interesse. Artikkelforfatteren delte resultatene fra en spennende undersøkelse byrået nylig hadde gjennomført som viste at seks av ti selskaper leverte et kvartalsresultat som var bedre enn hva analytikerne ventet seg. Et resultatet som i seg selv ikke er spesielt overraskende, og som er i tråd med tilsvarende internasjonale undersøkelser. Imidlertid følger artikkelforfatteren opp med å spekulere i om analytikernes lave treffprosent er et resultat av analytikernes ’usikkerhet, dårlig selskapsforståelse eller et vanskelig finansmarked’. Continue reading