Alle innlegg av Rune Wikstøl

Er du en reser på språk?

Skrevet av Rune Wikstøl, språkrøkter i NTB.

Dermed er spørsmålet stilt: reser eller racer? Uansett, språk får fart på følelsene. Det engasjerer. Det merket vi på Høstseminaret der 85 deltakere tok NTBs språktest. Hva ble fasiten – og lærdommen?

Deltok du på Kommunikasjonsforeningens Høstseminar 2015? Da var du kanskje en av de 85 som sendte inn svar på NTBs språktest. I så fall har du fått et svar på hvordan du gjorde det. Men til deg og alle andre som tok testen kan jeg røpe litt mer: Hvordan står det egentlig til med norske kommunikasjonsarbeideres språkkunnskaper?

Først av alt må jeg si jeg ble mektig imponert over engasjementet en slik test utløser. Det er fjerde gang jeg har laget språktest til bruk på Høstseminaret, og hver gang har interessen vært upåklagelig, uansett nivå. I år klarte 4 av 85 full score (12 poeng). I motsatt ende av skalaen var det ingen med null poeng, men 4 med ett til fem poeng. Over halvparten hadde faktisk 10 poeng eller mer, mens resten var sånn midt på treet.

De største gjengangerne

Se vi på hva som volder norske kommunikatører størst problemer, er det komma som er den store gjengangeren. De fleste har problemer med når det skal være/ikke være komma, og den vanligste regelen ser ut til å være ”Sett komma der du føler for det”.

I tillegg sliter mange med ord og uttrykk, som for eksempel at det heter å barke sammen og ikke brake sammen. Den siste varianten er en sammenblanding med å brake løs. Mange slet også med uttrykket å ta til orde for, som skal skrives uten t. Skriver vi ordet, blir uttalen endret, og vi hører at det blir feil.

Kommaet kan bli din bane

Uansett testresultat, står jeg tilbake med en lærdom av et slikt eksperiment: At språk engasjerer. De mest kverulantiske kommenterer detaljer jeg knapt har registrert selv, og på diskusjoner kan det nesten fortone seg som en kamp på liv og død: Bare et komma kan avgjøre din skjebne.

Hva kan vi lære av dette? Jo, at språk ikke er hva som helst. Om det ikke akkurat er en kamp på liv og død, er det en kamp som engasjerer. Og sist, men ikke minst: Språkfeil blir lagt merke til. Har du mange av dem, er det nettopp disse som kan bli din død.

Oppblåsbar rabarbara?

Er det nå så farlig, vil mange spørre. Om  bjørnetjeneste er en kjempekosetjeneste, eller at skamrose brukes om å rose mye, er det så feil? Viser det ikke bare at språket er i utvikling?

Her er sosiale medier et nyttig verktøy. Nylig gjorde Statoil en grammatisk tabbe i en annonsekampanje. De brukte lengre der det skulle være lenger. Og ble hengt ut, blant annet i NRK. Hvem husker lenger budskapet i kampanjen, annet enn at Statoil rent språklig tabbet seg ut?

Faksimile fra NRK.
Kan du forskjellen på lenger og lengre? Det kunne ikke Statoil i denne kampanjen. Språkfeilen kostet selskapet dyrt. Skjermdump fra NRK.

Tine gjorde noe lignende her for ikke så lenge siden. De skulle lansere en ny yoghurt, med rabarbra og kalte den rabarbarayoughurt. Den lille a-en ekstra førte selvfølgelig øyeblikkelig til uthenging på sosiale medier.

Den ultimate party-booster

Summa summarum: I Norge er det lov å skrive som en full sjømann, skrev Sanna Saromaa i en kronikk i VG for drøyt et år siden. Responsen på språktesten og egne skrivekurs jeg holder viser noe annet: Folk er superinteressert i språk og opphengt i de minste detaljer.

Og skriver du feil, da er det din sikre død. I hvert fall for din troverdighet og tillit. Men vil du få fart på en fest, er det bare å sprite opp med en språktest, så er vi i gang!

Kan skrivefeil dra velgere?

Sjelden har en enkelt språkfeil avstedkommet så mye oppmerksomhet som da Oslo Ap puttet på en apostrof for mye i ”Oslo’s skoler trenger flere lærere”. Var det med vilje? Høyre repliserte overraskende nok med enda en skrivefeil. Og innrømmer at de gjorde det med vilje.

Kan skrivefeil brukes bevisst for å oppnå ekstra omtale, og virker det i så fall etter hensikten? Det spørsmålet kan man stille seg etter at Oslo Arbeiderparti i valgkampens hete gikk ut med budskapet “Oslo’s skolebarn skal få flere lærere” – med ”få flere” lysende i Ap-rødt, i kontrast til den blå bakgrunnsfargen på Oslos trikker.

Bortsett fra politisk fargekollisjon, er det først og fremst det språklige grumset som har ført til spaltemeter av omtale. Apostrofen er engelsk, og på norsk skriver vi ”Oslos” om noe som tilhører Oslo. Akkurat som Høyre nå skriver “Oslos fremtid” på en bussreklame jeg passerte i dag.

Høyre skrev feil med vilje

Likevel var det akkurat Høyre som benyttet anledningen til å slå politisk mynt på Aps og Raymond Johansens feilaktige genitivbruk (merk at jeg i foregående setning har brukt to genitiver, begge uten apostrof). Hensikten var å skape et nytt slagord med innplantet skrivefeil: “Stem Høyre få Fabian”.

Her er det noe som skurrer. Språkrådet har kommentert saken og sier at det enten må være et komma eller en tankestrek etter Høyre. Ikke uventet er språk noe som engasjerer nordmenn (i tillegg til alkohol og religion) og blant de mange kommentarene i nyhetsartikkelen fant jeg denne, som faktisk kombinerer bade språk og religion:

”Min første tanke var at dette var et ordspill på «Stem Høyre for Fabian!» «For Fabian» var/er visst et kraftuttrykk for de dannede som ikke banner.”

Tajik donerte vekk apostrofen

Aps Hadia Tajik var raskt ute etter at Raymond Johansens apostroftabbe ble en snakkis i sosiale medier. Hennes Twitter-melding lød: “Me i Oslo Ap vil gjerne donere vekk apostrofen vår, slik at Oslo Høyre kan få seg eit komma”.

Faksimile av Aftenposten oppslag der Oslo Høyre innrømmer å ha skrevet feil med vilje.
Faksimile av Aftenpostens oppslag der Oslo Høyre innrømmer å ha skrevet feil med vilje.

Dermed var det duket for valgspråklig strid. Høyre sa blant annet dette til Aftenposten: ”Vi er fullstendig klar over det, og har lært litt av Oslo Arbeiderparti. Vi har bevisst utelatt kommaet for å få litt ekstra oppmerksomhet, sier kommunikasjonssjef Steinar Wulfsberg-Gamre.

I samme artikkel kommer kommunikasjonssjefen med følgende tilleggsopplysning:. ”Vi fikk folien omtrent samtidig som Oslo Ap, så vi tenkte det ville være morsomt.”

Morsomt og morsomt fru Blom. Det er et faktum at skrivefeil svekker tillit og troverdighet. Skal du for eksempel sende ut en pressemelding, bør den helst være fri for skrivefeil. Ellers vil du ha vanskelig for å bli tatt seriøst.

Try innrømmer ”morsom” språkblemme

Det er imidlertid ikke første gang skrivefeil bidrar til ekstra oppmerksomhet, uten at jeg skal ta stilling til om det er med positivt eller negativt fortegn. Nettavisen kunne nylig fortelle om en tilsvarende Ap-blunder.

I 1989 brukte nemlig Ap en kvart million på en installasjon på Bispelokket som forestilte en bil som krasjet inn i en betongvegg. Tittelen lød: ”Med borgelig styring kjører Norge i grøfta”.

Problemet var bare at Kjetil Try hadde brukt en engelsk tekstforfatter som hadde glemt r-en i ”borgerlig”. I ettertid sier Try til Nettavisen: ”Valgkamp og skrivefeil er blitt som bikkja i bakken. Det hører med og skaper god stemming”

Risikerer vi språklig avsporing?

I dag er bispelokket revet og snart ute av hukommelsen. Dronning Eufemias gate løper der i påvente av å bli oppgradert til en parisisk boulevard. Hva så med språkfeilene? Husker folk budskapet eller tar skrivefeilene all oppmerksomhet?

Reaksjonene på Raymonds apostroftabbe viser at vi nordmenn er opptatt av språk. Det hagler av avsporende kommentarer om kommafeil hos Tajik, andre språkfinurligheter som feil bruk av ennå/enda hos Johansen, osv.

Og slik fortsetter det. Ikke overraskende var den første kommentaren på Aftenpostens oppslag: Til Aftenpostens journalister kan det tillegges at setningen «De blå trikkene er tydelig i bybilde» har minst to feil.

Der ser du. Språkfeil er ikke bare moro. Det handler om å bli tatt seriøst, få frem budskapet og unngå avsporinger. Ikke minst når budskapet lyser fra trikken.

De riktige ordene

Forrige blogger skrev om hvor galt det kan gå når en bedrift formidler feil signaler. Innovasjon Norges pressemelding om at 51 ansatte ikke blir «innplassert» ble oppfattet som en omskrivning av at de kutter 51 jobber. Her er en mini-leksjon i å velge de riktige ordene når du skriver pressemeldinger. 

En ordsky viser sentrale ord i en tekst, som her i Innovasjon Norges pressemelding.
En ordsky viser sentrale ord i en tekst, som her i Innovasjon Norges pressemelding.

Sjelden avstedkommer ett enkelt ord så mye oppmerksomhet som ordet “innplassert” i Innovasjons Norges pressemelding 27. april i år. Saken dreide seg om at 51 ansatte mister jobbene sine uten å bli oppsagt. La oss se hva vi kan lære av denne typen ordbruk. Her er en liten mini-leksjon i tre typer ord du helst bør unngå hvis du ønsker å få ut budskapet ditt effektivt i pressemeldinger.

Første bud: Sky stammespråk

Lager vi en ordsky av Innovasjon Norges pressemelding, ser vi at ordet innplassering er det meste brukte om vi ser bort fra navn på bedriften og de intervjuede. Ordet er brukt bevisst fordi avsenderen oppfatter at det har en svært presis betydning: Du mister jobben din, men er ikke oppsagt. Men som vi skjønner av forrige blogger ble det mer oppfattet som et forsøk på tåkelegging eller omskrivning. Ordet finnes ikke i ordbøkene, og NTB har brukt ordet kun en håndfull ganger de siste 30 årene, vesentlig i sitater.

Ser vi nærmere på ordet er det da også en heller merkelig konstruksjon. Vi har ord som innramme og innfelle, men innplassere? I pressemeldingen snakkes det også om at ledelsen vil diskutere outplacement av de innplasserte, uten at det forklares nærmere. Er det utplassering? Neppe. Selv ble jeg utplassert en uke i 9. klasse for å lære mer om arbeidslivet, men det er trolig ikke det som er ment her. Spørsmålet forblir ubesvart: Hva blir skjebnen til de 51?

Et annet ord av samme type er personalløp. Det brukes gjerne  når ansatte skal overføres fra én arbeidsgiver til en annen. Når jeg holder skrivekurs og spør hvilke bilde man får i hodet av ordet, svarer de fleste maraton, bedriftsløp, mosjonsløp og lignende. Ordet er derimot brukt i omstillingsprosesser, med alt hva det innebærer av samtale, informasjon, vilkår osv. Med andre ord en presis betydning – for de innvidde. Går vi igjen tilbake til NTBs arkiv, får vi null treff denne gangen. Bruk gjerne stammeord når du kommuniserer internt og med likesinnede. Skal du nå ut over indre sirkler, må du gjerne gi avkall på noe av presisjonen uten at det går på bekostning av et klart og tydelig språk. Tvert imot.

Andre bud: Unngå passiv

På samme måte som stammespråk, er også passiv med på å tilsløre budskapet. La oss først bare ta en grunnleggende grammatikkrepetisjon om hva passiv er: “Far leser avisen” er en aktiv setning. Noen gjør noe. Den passive varianten blir “Avisen leses”. Passivsetningen gir ikke svar på hvem som utfører handlingen, og da er vi ved sakens kjerne: Det blir uklart hvem som har ansvaret for hva – med andre ord en form for tåkelegging.

Passiv er velkjent i brev fra det offentlige, og er ett av de større forbedringspunktene i språket til mage offentlige ansatte. Før skrev man for eksempel vedtaket kan påklages, nå heter det du kan klage på vedtaket. Eller ta denne: «Dersom du ikke får medhold i klagen her, oversendes saken til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.» Og hvem er det som sender saken til Fylkesmannen her, er det kommunen eller jeg som mottaker av denne beskjeden fra en norsk kommune?

Passiv brukes også til å etablere autoritet. “Det antas at”, kan vi skrive, uten å bry oss det døyt om hvem som antar. Utsagnet står der og nærmest lyser av autoritet, og når vi skriver “Avisen leses”, høres det ut som om hele landet leser avisen, ikke bare far.

Tredje bud: Vær konkret

Begge mine første to bud munner egentlig ut i dette tredje: Skriv konkret. Skriv slik at setningene kan bli et maleri og at du kan se dem for deg. Gevinsten er at du blir forstått og vet at du treffer med budskapet. Er du generell i språket, er faren der for at andre lager andre bilder enn det du hadde tenkt deg.

I sin bok «The Sense of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century Style», illustrerer Steven Pinker dette med følgende to setninger: Brikken falt ned fra bordet og Sjakkbrikken av elfenbein falt ned fra bordet. Den første kan like gjerne være en dominobrikke eller kodebrikken du bruker for å logge deg inn i nettbanken. I setning nummer to har vi laget et bilde som er krystallklart og som ikke kan misforstås.

Så tilbake til ord som innplassere og personalløp. Det siste har klart en spesifikk betydning, men altså kun for innvidde. Det blir for generelt. Innplassering har kun en svakhet: Det gir ingen bilder overhodet, mens personalløp gir feil bilde. En nyhetsmelding jeg kom over om Sogn og Fjordane, kunne fortelle meg at fjordfylket nå lokker turistene med redefinert luksus. Men reiser du ditt på grunn av redefinisjonen? Tenk heller hva du ville sagt hvis du skulle formidle det samme budskapet til naboen din.

På tide å tide å redefinere pressemeldingene?

 

 

 

 

 

 

Er kort alltid best?

Titler skal være korte og fyndige. Det er svaret jeg gjerne får når jeg spør hvordan titler skal være for å fange leserens oppmerksomhet. La oss like gjerne avlive den myten.

VG-titler
Skjermdump fra vg.no: Jo kortere tittel, jo mer krever den av leseren. Her ser vi et utvalg korte og lange VG-titler. Hvilken ville du klikket på først?

Å snekre effektive titler er faktisk ikke så vanskelig, enten vi snakker om overskrifter i et nyhetsbrev, en pressemelding, en nyhetsartikkel – eller mellomtitler for den saks skyld. Det er ikke så mye du trenger å vite. Med en liten dose enkel grammatikk som du lærte på barneskolen, så kan du kalle deg tittelsnekrer du også. Her får du en smakebit.

Første bud: Hvem er leseren?

Se for deg målgruppen: Kvinne, mann, ungdom, snobb, bonde, nerd – you name it. I flere store redaksjoner har man gjennomført markedsundersøkelser og definert klare målgrupper. I for eksempel Aftonbladet i Sverige har man meislet ut fire typer kjernelesere, gitt dem navn og visualisert dem på plakater som henger foran journalistenes arbeidsplasser. Passer ikke budskap og tekst på minst én av dem, er det rett i papirkurven med manuset.

La oss overføre dette til titlenes verden. Det geniale ved å ha en slik fiktiv leser foran seg, er nemlig at du tvinges til å snakke direkte med leseren, som om du har en dialog. Og vi snakker ikke i korte, generelle titler, men i fulle setninger. Når den svenske museumsmannen Sune Nordgren er tilbake i Oslo for å piffe opp et hotell, ville jeg ikke hatt “Redefinerer hotellkunst” som tittel. Er mitt budskap at telekombransjen har sovet i timen og latt andre stå for innovasjonen, ville jeg ikke hatt “Retro innovasjon» som tittel. Til det er begge eksemplene generelle, kryptiske og lite søkbare, selv om de kan virke korte og fyndige.

Andre bud: Visualiser

Ordet øye bringer oss over på neste huskeregel: Skriv tittelen så konkret at du kan male den. Før trodde man at jo mer generelle titler, dess flere ville bli interessert. Nå er trenden motsatt: Jo mer konkret og spesifikt, dess bedre. Problemet er at den generelle “skolen” ser til å dominere. Det kan skyldes at vi fremdeles tenker papir, det vil si en kontekst med foto, ingress og kanskje en faktaboks til hjelp.

Ei lenger så. Saker deles i større omfang på alskens plattformer og skjermer – med og uten bilder. Stadig flere saker finner dessuten veien til leseren via en søkemotor. Da må tittelen klare jobben alene, og da trenger den gjerne mer enn to til tre ord.

Tredje bud: Hva skal tittelen gjøre?

Bestem deg for tittelens oppgave: Hva er jobben den skal gjøre? Hva vil du at leseren skal gjøre etter å ha sett tittelen? Klikke på saken, åpne et nyhetsbrev? Lese en pressemelding eller bestille en vare? Dette kalles konvertering på markedsføringsspråk. Nettopp ordlyden i en overskrift kan være avgjørende for om du får en lav eller høy konverteringsrate. Altså om overskriften gjør jobben.

Her er verktøyet

For å spisse titlene og tvinge deg til å til å mene noe eller ha et konkret budskap, er det én ting som hjelper deg: Lag en setning. Det betyr at noen gjør noe i form av subjekt og verb. Den første setningen jeg husker fra skolen var “Far leser avisen”. Den har hjulpet meg resten av livet.

Det geniale med hele setninger er at de er lette å oppfatte fordi de umiddelbart forstås. Amerikanske Buzzfeed har en gjennomsnittlig lengde på 8,8 ord, ifølge bloggen til NewsWip. Slate Magazine ligger på nærmere 10 ord og 60 tegn, mens en vanlig norsk lokalvis ligger på 3-4 ord og riksavisene på det dobbelte.

Systematisk titteltesting kan tyde på at det er aktive, informative og konkrete titler som blir mest delt og klikket på. Eller for å si det på en annen mate: Skriv som du snakker!

Kunnskapens forbannelse

La det være sagt med en gang: Jeg skammer meg over tittelen. Her er verken verb eller subjekt, slik jeg foreskriver på alle kurs jeg holder. Dette er unntaket som bekrefter regelen.

skjermbilde-2014-10-19-kl-22-10-18
Slik ønsker en av Norges kommuner sine innbyggere velkommen. SFO kjenner de fleste, men hva er PPT og SLT?

Uttrykket «Kunnskapens forbannelse» har jeg lånt fra Steven Pinkers rykende ferske bok om det å skrive godt: «The Sense of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century». Her er det mange godbiter å hente for den som vil bli bedre til å skrive. Ett av kapitlene er viet kunnskapens iboende forbannelse og burde leses av nettopp alle som ønsker å formidle et budskap. Med andre ord samtlige av Kommunikasjonsforeningens medlemmer.

Kapitlet i Pinkers bok starter med å forklare hvorfor mye av det som skrives, er så vanskelig å forstå. Pinker svarer slik: «Hovedårsaken til uforståelig prosa er problemet med å forstå hvordan det er for andre å ikke forstå det du allerede forstår.» Eller for å si det på en annen måte: Folk skjønner mye mindre av det du skriver enn du tror. Vi har en iboende tro på at folk skjønner alt vi skriver. Og vi kan ikke ta mer feil.

Ikke la deg irritere

La meg ta et ferskt eksempel fra bloggen du nå er inne på, PRprat. Ett av bidragene handler om CSR, men forklarer ikke hva forkortelsen står for og hva det egentlig er. I en lettere arrogant tone svarer forfatteren at dette er noe som alle i kommunikasjonsbransjen bør vite. Derfor heller ingen forklaring i innlegget.

Stev Pinker belyser dette fenomenet blant ved å vise til forskning. Forskningen sier at hvis du selv kjenner et begrep eller svaret på et spørsmål, antar du at andre også gjør det. En student som vet hvor Napoleon ble født, vil automatisk anta at hans medstudenter også kjenner svaret.

Jo mer kunnskap, jo vanskeligere

Forskere har også sett på barn. Ifølge Pinker ser vi her enda tydeligere vanskeligheten med å skille mellom egen og andres kunnskap. En treåring ser hvor en leke blir gjemt mens lekekameraten er ute. Når kameraten kommer inn og blir spurt hvor leken er, tror treåringen at også kameraten kjenner gjemmestedet.

Det samme ser vi altså hos voksne som skriver. Vi har en tendens til å tro at leseren besitter den samme kunnskapen og forståelsen som vi selv har. Pinker skriver attpåtil at jo mer tid vi har brukt på å tilegne oss kunnskapen, altså jo bedre vi kjenner et tema, desto vanskeligere har vi for å forstå at leseren ikke skjønner bæret av hva vi skriver om.

Er iPhone virkelig så vanskelig?

Pinker nevner blant annet et eksempel med læringskurven for iPhone. Erfarne brukere anslo i en undersøkelse at nybegynnere ville behøve 13 minutter for å lære seg å bruke telefonen. Mindre erfarne brukere anslo 20 minutter. Og fasiten? Den lød på 32 minutter. Begge grupper, også de mindre erfarne, undervurderte altså hvor lang tid det tok for nybegynnerne å sette seg inn i vanlig iPhone-bruk.

Jeg vil selv beskrive meg som en dreven iPhone-bruker, men har erfart utallige ganger hvordan oppegående kolleger på jobb strever med å installere apper og konfigurere eposten. Overført på språk og skriving ser jeg til stadighet hvordan folk har problemer med å komme seg ut av sin egen «boble» og faktisk innse en ting: Skal du nå ut med et budskap kan du ikke anta, eller endatil kreve, at leseren kjenner temaet like godt som deg selv. Det skader ikke å forklare, for fasiten er at du skriver til langt flere «uvitende» enn du er klar over.

Test ut på kollegaene

På et skrivekurs jeg nylig holdt for en større organisasjon, viste jeg et eksempel på en tittel med forkortelsen på ett av prosjektene de jobbet med.  Ingressen ga ingen forklaring på forkortelsen, og det kunne heller ingen av de 20 deltakerne gi. Til slutt var det en som rakte opp hånden og sa: «Det burde jeg visst, for vedkommende som er ansvarlig for det prosjektet, har kontor ved siden av meg.»

Vi skal altså ikke gå lenger enn til nabokontoret før folk ikke aner hva du jobber med. Vi har en iboende tendens til å overvurdere, selv våre nærmeste, når det gjelder hva vi tror at de forstår. «Først når vi spør dem, går det opp for oss at det som er opplagt for oss, ikke er opplagt for dem», skriver Pinker.

Ta med deg denne sannheten neste gang du skriver. Vil du nå ut med budskapet ditt, så glem ditt eget ståsted, alt du har lært deg og tenk på kunnskapens iboende forbannelse.

Tenk på leseren.

NM i overdrivelser

Det er tre ting du bør unngå hvis du skal skrive slik at leseren tror på deg: Superlativer, klisjeer og dårlig språk. Boligannonsene har en rik forekomst av alle tre.

gripende
Megleren skal ha ros for innsatsvilje og glød. Annonsen jeg ble vist av en kollega, viste et bilde av utsikten fra en leilighet i Bærum, noen trær og et gløtt av fjorden i det fjerne. Der bildeteksten vanligvis bare ville vært ”Utsikt”, leste jeg imidlertid følgende bildetekst:

Fra kjøkkenet ser man en pen kombinasjon av naturskjønne trær og en gripende utsikt.

Akkurat “gripende» var kanskje å ta i. Og det syntes også oppdragsgiveren, altså boligselgeren, som forferdet viste meg annonseutkastet før det ble lagt ut. «Gripende» ble sporenstreks rettet til «herlig».

Men utsikt står sentralt i boligannonser, og jeg fatter økt interesse, i hvert fall rent språklig, når jeg støter på en En spennende og virkningsfull åpning i veggen – også kalt vindu …

Less is more

Men hva skal en stakkars eiendomsmegler gjøre når fantastisk og herlig er brukt opp og man ikke kommer på flere adjektiver? I en Sørenga-annonse leser jeg om en fantastisk vinkelterrasse, mens takterrassen tre linjer ned har en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

Svaret er kanskje rett og slett å kutte dem og la bildene tale for seg selv. Uansett kan det virke både pompøst og påtvungent, og når alt er fantastisk og flott, svekker det troverdigheten mer enn det styrker.

Vi snakker med andre ord om begrensningens kunst. En nøktern tekst er mer troverdig enn en som skriker etter å bli trodd. Adjektiver og superlativer er imidlertid én ting, en annen gjenganger er redselen for ikke å få med alt, uttrykt ved de tre bokstavene bl.a.

Bla bla bla…

Blant annet eller bl.a. brukes i hytt og vær for å få leseren til å tro at her er det mye mer. Men blir vi noe klokere? I leiligheten på Sørenga omtales badet på følende vis: Flott bad med bl.a. gulvvarme.

Blant annet? Ja, og i ren Nytt på nytt-stil kan vi jo nevne at badet også har dusj og vask.

Ett beslektet uttrykk er osv. – og så videre: Man oppsøker mange verdifulle egenskaper og fasiliteter blant leiligheter, slik som god standard, parkeringsmuligheter, peis, utsikt, egen uteplass, optimale solforhold og så videre, for å gå tilbake til bærumsleiligheten.

Ja, hva ligger egentlig i dette og så videre? Hvorfor ikke være konkret å ta det med, eller var det kanskje ikke så mye? Da er det bedre å stryke og holde seg til det som faktisk er verdt å nevne.

Én blir flere

Vi slipper ikke helt blant annet, og vender tilbake til Sørenga: Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Coop Prix Sørenga og nærbutikk (07-23, 7 dager i uken). På Sørenga er det bare én dagligvarehandel, og da er bl. a. helt overflødig. Hvorfor heller ikke skrive: Dagligvarer får du du i din egen nærbutikk, COOP Sørenga, som er åpen til kl. 23 inkludert søndag.

Flotte tur- og friluftsområder ved bl.a. Klosterparken, Middelalderparken og Ekeberg med skulpturpark, heter det videre. Men hvor ligger så bl.a.?

Bortsett fra de skjønne naturområdene ligger leiligheten på Sørenga i et nyetablert, urbant og meget attraktivt satsingsområde i stadig utvikling. Les støy og byggearbeider. Sørenga er ikke ferdig utbygd før om et par år.

Leiligheten fra 2012 skryter også av balansert ventilasjon, men hvor mange vet hva det konkret innebærer, og at det var et krav myndighetene innførte I 2007, samt at det ble vanlig allerede fra 80-tallet?

Er du en substantivjunkie?

Til slutt et par ord om substantivsyke og passiv. Begge deler bidrar til avstand til leseren i alle typer tekster. Hvorfor er da boligannonsene så fulle av dette?

Ett eksempel, også fra Sørenga: Eiendommen har også nærhet til flotte tur- og friluftsområder, i tillegg til at den har nærhet til et godt utvalg av daglige servicetilbud.

Og videre: Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon. Ja, hva slags muligheter snakker vi egentlig om?

Substantiveringer har vi også, som her i Bærum: Man sover godt på denne siden også, spesielt siden leilighetens plassering befinner seg helt innerst i blindveien. Men vi ville aldri sagt at Stortingets plassering befinner seg i sentrum av Oslo, ville vi vel?

Her har også soverommet en egen og direkte inngang til badet, som kan være en behagelighet for svært mange. Hva er galt med at det er behagelig?

Meglerspråket er en glimrende anledning til å studere forskjønnende omskrivninger. I Bærum har soverommene moderat størrelse. Altså er de små og kan brukes som en kombinasjon av flere formål.

Hva med skrivestue?

PS. Til våren skal jeg selge leiligheten min. Kan du skrive en annonse som selger på troverdighet, er det bare å kontakte meg. Den har en utsikt i rivende utvikling, praktisk nærhet til Oslo S, mens terrassen fremstår som en av leilighetens mer attraktive behagligheter. Blant annet.

Bloggerens egen utsikt er for tiden i en gripende utvikling.
Bloggerens egen utsikt er for tiden i en gripende utvikling.


 

Du innvilges herved suging ved behov

Nei, dette er ikke en tvilsom invitt eller starten på en sexannonse. Overskriften er tvert imot en lettere omskrivning av et kommunalt brev som skal fortelle at mottakeren er blitt innvilget hjemmesykepleie. Den viser hvor galt det kan gå når intern sjargong blir ekstern.

Norges største allmøte?  Foto: Skatteetatens Landsforbund
Norges største allmøte?
Foto: Skatteetatens Landsforbund

For å rydde all tvil av veien: Det er altså ikke slik at norske hjemmehjelpere har startet med ekstraservice. Men før jeg gir deg forklaringen, la oss ta noen skritt tilbake. For noen uker siden så vi Siv Jensen på Dagsrevyen. Finansministeren hadde tatt turen til Svinesund, og nyheten var a tollerne nå skal få bedre tid til å drive med det de skal: Fakke smuglere. De skal slippe å bruke tid på å kreve inn en rekke særavgifter, som sukkeravgift eller årsavgift for bil. Continue reading

Overrask meg!

Hvorfor havnet ikke DU på førstesidene i året som gikk? Enten du er statsminister og skal holde nyttårstale, skrive kronikk for sjefen eller forfatte en pressemelding, vil litt kreativ ordbruk få fart på sakene.

FORUTSIGBART: Kreativt språk skiller seg fra det forutsigbare. Her forsidene på våre to største tabloider første dag etter nyttår. Ble du overrasket?
FORUTSIGBART: Kreativt språk skiller seg fra det forutsigbare. Her forsidene på våre to største tabloider første dag etter nyttår. Ble du overrasket?

Continue reading

Alt du trenger å vite om komma

Det kan ta livet av folk. Likevel er komma et av de minst påaktede tegnene i norsk språk. Våre ti kommaregler er gresk for de fleste, inkludert kommunikasjonsfolk og andre som burde vite bedre.

commas-480x384

Etter å ha kurset snart to tusen skrivende tør jeg påstå følgende: Aldri har så mange hatt et så dårlig forhold til kommasetting. Eller rettere sagt usikkert. Det skorter ikke på vilje, og de fleste skjønner at komma har en funksjon. De små tegnene skal gjøre det lettere å lese teksten, og vi skal unngå fatale misforståelser som vi ser i illustrasjonen over. Problemet er bare at det er de færreste som har lært seg kommareglene. Den mest utbredte regelen i dag synes å være «Jeg setter komma der det føles naturlig»-regelen. Continue reading

Slik snakker Parti-Norge

Her forleden hørte jeg en ung velger på radio. Han hadde bestemt seg ikke å stemme ved valget om en knapp måned. Årsak? Det var for komplisert å sette seg inn i sakene.

Skjermbilde 2013-08-12 kl. 11.34.06
I et forsøk på å få unge til å stemme har landets største aviser gått sammen om «Min stemme 2013!»

I sin kronikk i Aftenposten,  «Politiske tåkelurer på stø kurs»,  skriver Kjell Terje Ringdal at politikere snakker med et språk ungdommen ikke forstår. ”Ungdomspolitikere er substantivjunkies med et språk som et samlet embetsverk, justisministeren snakker som en lovproposisjon selv om hun bare skal ønske god jul”, hevder Ringdal, som er lektor og retoriker ved Markedshøyskolen i Oslo. Continue reading