Bedriftens egen melodi

Høsten 2013 hadde jeg gleden av å delta på det årlige Washingtonseminaret. Hensikten var å lære om politisk kommunikasjon, krydret med ingredisenser som blant annet krisehåndtering og taleskriving. Turen var en gave for alle deltakerne med en brennenede interesse for både språkets kraft og betydning.

Et av høydepunktene var da vi møtte en karismatisk taleskriver for tidligere president Ronald Reagen. Han fortalte at han i de senere år hadde begynt å betrakte ord og taler i en mer musikalsk sammenheng. Taleskriverens tese var at en tale skal flyte som en popsang av ypperste klasse. Og mens han snakket var det nesten så jeg hørte instrumentene i bakgrunnen. Formidlingsevnen og kjærligheten til yrket begeistret alle journalistene og kommunikasjonsmenneskene som var med på turen.

YngveKveine_2
Her hilser Yngve Kveine på Clark Judge, president Reagans tidligere taleskriver.

For ord er viktige. Ord betyr noe. Ord kan påvirke og forandre. På sitt beste kan de flyte som en nydelig sang. En god tale følger sin egen dramaturgi, som bør gjenspeile den bedriften du skal formidle et budskap fra. Enhver arbeidsplass har sin egen identitet og historie. For kommunikasjonsfolk er en av våre viktigste oppgaver å lytte til og gripe fatt i bedriftens iboende kraft og bygge stolthet omkring denne. På den måten kan vi være med og påvirke virksomheten i ønsket retning.

Nylig avdøde Nelson Mandela er ofte sitert på at «hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet.» Uten å skulle gjøre Mandelas ord til min egne, kan vi bruke dem som inspirasjon for den jobben vi skal gjøre som kommunikasjonsrådgivere. For evner man ikke å treffe både hode og hjerte, får man hverken engasjert sine medarbeidere eller kommunisert bedriftens budskap på en tydelig måte. Derfor blir i mange tilfeller vår rolle å samle impulser og deretter beskrive virksomheten med ord som alle forstår. Dette kan være med på å minske medarbeidernes avstand til en langsiktig strategi og visjon.

Et eksempel på en slik øvelse er fra min tidligere rolle som kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet. Der skulle vi etter beste evne forsøke å omforme tørre byråkratiske formuleringer til forståelig politikk for folk flest. Jeg skal ikke påstå at vi skapte poesi ut av regjeringserklæringer, men en god øvelse i strategisk kommunikasjonsarbeid var det like fullt.

Ethvert selskap har sin egen dynamikk. Og selv om jeg er en stor fan av offentlig kommunikasjonsvirksomhet, var det en spennende overgang å bytte ut regjeringskorridorene med Handelshøyskolen BIs flotte glassbygg i Nydalen. Ethvert jobbskifte gir mulighet til å utfordre seg selv, og oppdage det unike ved en ny arbeidsplass. Som kommunikasjonsmedarbeidere har vi en viktig rolle med å finne de ordene som skaper intern stolthet, de som forener, men også skiller oss fra våre konkurrenter.

Virksomheter er komplekse, slik som livet ellers. Det gjelder å skaffe de bitene i puslespillet som gjør at du evner å forstå det store bildet. Så involver deg og ta helhjertet del i gleden over engasjementet du finner på en arbeidsplass. Sammen kan man sørge for å etterlate spor i mange og viktige sammenhenger.

Alle medarbeidere representerer i sum en imponerende kunnskapsbank. Bruk bedriftens fundament og bygg videre på de gode og interessante historiene. Hør den summende ”musikken” ved kaffemaskinene og gjenklangen av den i korridorene. For ord er viktige, og gjennom dem kan dere nå hodet og hjertene til alle dem som er så heldige å komme i kontakt med dere. Det er bedriftens egen melodi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *