Lik lønn for likt arbeid

Den typiske kommunikasjonsrådgiveren i Norge er en kvinne på 40 år ansatt i staten. Hun har 5 års høyere utdanning, som er mer enn sin mannlige gjennomsnittskollega. På overflaten kan det kanskje virke som at likestillingskampen er i mål i vår kvinnedominerte forening. Du skal imidlertid ikke grave dypt i medlemsstatistikken for å finne et par uløste problemer.

Den norske kvinnelige kommunikatøren

Skrevet av Nils Petter Strømmen, styreleder i Kommunikasjonsforeningen.

Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse viser at den jevne kommunikatør både har til terminbeløpet på studielånet og soya på salmalaksen. Det er likevel verdt å se nærmere på forskjeller når det kommer til lønn og kjønn innenfor kommunikasjonsyrket. Gjennomsnittslønna ligger på 594 000 for kvinner og 710 000 for menn.

Lønnsforskjellene gjenspeiler til en viss grad skjevrekrutteringen til topplederstillinger. 64 % av Kommunikasjonsforeningens medlemmer er kvinner. Likevel er bare 48 % av kommuikasjonsdirektørene i medlemsmassen kvinner. Kommunikasjonsyrket lider altså under den samme sorteringen til topplederstillinger som mange andre yrkesgrupper. I hvilken grad dette skyldes usaklig forskjellsbehandling eller strukturelle forhold som gjør at kvinner prioriterer annerledes enn menn er vanskelige å si. Uansett årsak er det dårlig ressursutnyttelse, som igjen har negative konsekvenser for bedrifts- og samfunnsøkonomi. I tillegg er det selvsagt urettferdig.

Men årsakene til lønnsforskjellene er mer komplekse enn som så. Nedbrytninger på stillingsnivå, sektor, alder og jobberfaring viser alle de samme systematiske skjevhetene mellom kjønn og inntekt. Uansett hvordan vi snurrer på lønnsundersøkelsen tjener kvinner som lever av kommunikasjon mindre enn menn som gjør det samme.

Noe av forklaringen på lønnsforskjeller i samfunnet forklares med at kvinner tar ut mer foreldrepermisjon enn menn og derfor blir hengende etter i lønnsutviklingen. Dette ser vi også tydelige tegn på i vår lønnsundersøkelse. Kvinner kommer riktignok skjevt ut fra start og tjener allerede i 20-åra 5 % mindre enn sine mannlige kolleger på samme alder, men forskjellene blir betydelige først i 30-åra. Da tjener kvinner 16 % mindre enn menn. Denne forskjellen blir senere aldri utjevnet.

Lønnsundersøkelse menn og kvinner

De siste åra har myndighetene iverksatt flere familiepolitiske tiltak som skal bidra til likelønn i arbeidslivet. Økt fedrekvote og full barnehagedekning er de to viktigste grepene. Effekten blir forhåpentligvis merkbar på sikt, men det er likevel ingen grunn til å slå seg til ro med at dette løser alt. Synliggjøring og bevisstgjøring av lønnsforskjeller innad i bransjer og på den enkelte arbeidsplass vil også være viktige bidrag for å oppnå likelønn. Vi håper Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse kan være et nyttig verktøy i lønnsforhandlinger, uansett hvilken side av forhandlingsbordet du sitter på. På kommunikasjon.no finner du resultatene fra lønnsundersøkelsen i form av en lønnskalkulator. Bruk lønnskalkulatoren for alt den er verdt i vårens lønnsoppgjør!

Til slutt litt oppløftende statistikk. Tidligere denne uka lanserte organisasjonen Women Speakers kampanjen #TakkNei. Kort fortalt går kampanjen ut på at menn skal takke nei til å stille i debatter og som talere på seminarer dersom kvinner også ikke deltar. Intensjonen er god, men etter min mening er virkemiddelet feil. Hvis jeg leser kampanjen skikkelig vrangt, synes jeg dessuten at den fremstår unødvendig nedlatende. Min erfaring er at kvinners deltagelse i det offentlige ordskifte slett ikke trenger å være prisgitt at middelaldrende menn trer høflig til side. Ansvaret ligger hos arrangørene og kvinnene selv. Virkemiddelet bør være «spør kvinner» og oppfordringen «takk ja». Det er slik vi har klart å få til en kjønnsbalanse på Kommunikasjonsforeningens scener. 48 % av talerne på de fire siste store arrangementene våre, Høstseminaret i Stavanger, Fevik-seminaret i Agder og Fagdagen om beredskap og kommunikasjon i Hordaland/Sogn og Fjordane og den nært forestående Kommunikasjonsdagen, er kvinner. Dette er en statistikk vi skal opprettholde også i fremtiden.

God 8. mars!

En kommentar om “Lik lønn for likt arbeid

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *