PR-kundene ønsker åpenhet

kundelister2

Åtte av ti innkjøpere har ingen problemer med å være åpne om hvem de kjøper kommunikasjonstjenester fra. Da bør alt ligge til rette for mer åpenhet fremover.

I debatten rundt åpne kundelister, har jeg opplevd at mange byråer har pekt på kundene som årsak til hemmelighold rundt kundelistene. Kommunikasjonsforeningen ønsket derfor å gjøre en kartlegging blant medlemmene som representerer innkjøperne av kommunikasjonstjenester for å finne ut hva de faktisk mener. Resultatet var slående: Åtte av ti mener at åpne kundelister burde være hovedregelen. Tilsvarende mange rapporterer at deres virksomhet gjerne er åpne om hvor de kjøper kommunikasjonstjenester fra. 45 prosent av utvalget har innstillende eller besluttende myndighet ved kjøp av kommunikasjonstjenester, og ønsket om åpenhet er likt også blant dem.

For mange byråer er det ingen av innkjøperne som ønsker hemmelige kundelister, mens det for andre er noen som kunne tenke seg det. Også blant dem som har kjøpt tjenester av First House det siste året er ønsket om åpenhet stort: 86 prosent ønsker åpne kundelister som hovedregel.

Hans Geelmuyden uttale forrige uke at han håpet at ni av ti av kundene ønsket å være åpne om kundeforholdet. I følge kartlegging vil han lykkes med det.

Jeg er selvfølgelig klar over at PR-byråene også har kunder som ikke er medlemmer hos oss. Og jeg er klar over at åpenhet rundt kundelistene kan tolkes på mange måter. Skal det ligge ute på nettet, eller oppgis ved forespørsel? Uansett mener jeg at denne undersøkelsen viser at alt bør ligge til rette for mer åpenhet.

En aldri så liten pekepinn på at åpenhet lønner seg kom dessuten forrige uke under kåringen av byråprofil. Da var det Norges mest åpne PR-byrå, Trigger, som stakk av med utmerkelsen «Årets PR-byrå». Det skjer kun tre år etter etableringen av byrået. Jeg mener daglig leder Preben Carlsen har et meget godt poeng når han vier mye av seieren til åpenhetspraksisen til byrået. Det at de er åpne om kunder, prosjekter og arbeidsprosesser gjør at de får vist verdien av det arbeidet de gjør. Og det skaper godt omdømme. Noe alle i kommunikasjonsbransjen vet, men som dessverre fortsatt en del ikke praktiserer selv.

Nå er det opp til byråene og kundene å bestemme praksis fremover, og jeg håper at det vil bli en praksis om mer åpenhet. Da kan vi forhåpentligvis begynne å snakke mer om verdien av godt kommunikasjonsarbeid i stedet for å måtte svare for hemmelighold i bransjen.

Les også:
«PR-kunder vil ha åpenhet»- Kampanje.com
«Sier ja til åpenhet»- står på trykk i dagens DN

2 kommentarer om “PR-kundene ønsker åpenhet

 1. Jeg opplever det vanskelig å trekke den konklusjonen dere gjør. Jeg har selv svart på undersøkelsen, og husker ikke selv hva jeg svarte. For er jeg for eller mot åpenhet? Jeg er både for og mot, men dere ga meg et ja/nei-alternativ uten mulighet til nyanser.

  I hverdagen er det slik at det normalt ikke noe problem at kundeforhold er åpne, men at det i enkelte saker er en fordel med diskresjon. Slik er verden. Hvordan skulle jeg da svart på undersøkelsen? Jeg er pragmatisk for eller mot, og kunne svart både ja og nei.Jeg tror derfor at svaralternativene er så grove at de vanskelig fanger opp de reelle holdningene – og i praksis ikke sier noe som helst.

  Det er selvsagt fint å være for åpenhet, men om man har jobbet med de mest kompliserte oppdragene enten som kjøper eller rådgiver (jeg har forsøkt begge deler), VET man at diskresjon innimellom vil være av stor viktighet. Det kan gjelde transaksjoner (fusjoner, oppkjøp, salg av virksomheter), potensielle kriser, interne konflikter, lederskifter, omorganiseringer osv. I slike tilfeller tjener det saken med mest mulig ro rundt caset, og dermed diskresjon. I disse tilfellene kan det innebære stor risiko å flagge kundeforholdet. Det vil kort og godt være uansvarlig. Disse nyansene synes jeg ikke helt at foreningen klarer å fange opp. Kanskje må man ha jobbet med slike oppdrag for å ha erfart disse dilemmaene?

  Et ønske til foreningen: Vær mer nyanserte. Og kall det gjerne «situasjonsbestemt konfidensialitet» eller «diskresjon» fremfor det mer dramatiske «hemmelighold».

  Lykke til – også med nyansene.

 2. Takk for innspill. Nyanser er viktige, så absolutt. Det er også derfor vi har spurt om «hovedregelen» i undersøkelsen. Vi vet at det ikke alltid vil være mulig på det gitte tidspunktet å fortelle hvem man kjøper tjenester av. Det kan for eksempel være snakk om personvern eller børssensitiv informasjon. Vi er klar over at vi ikke har spurt om åpenhet knyttet opp mot hva slags type oppdrag det handler om, og derfor har vi heller ikke ment noe om dette i uttalelsene våre.
  Likevel, som du selv skriver, er det «i hverdagen slik at det normalt ikke noe problem at kundeforhold er åpne, men at det i enkelte saker er en fordel med diskresjon». Ut i fra det du skriver, vil jeg derfor anta at du svarte at hovedregelen bør være åpenhet. Det var nettopp fordi vet at det er unntak at vi spurte om respondenten synes at hovedregelen for PR-byråer bør være åpne kundelister, med oppfølgingsspørsmålet «Ved kjøp av kommunikasjonstjenester fra PR-byrå, hvilke av følgende påstander passer som hovedregel best for din virksomhet?» med svaralternativer om det var et ønske om å holde det hemmelig, være åpne eller vet ikke. Ønske om åpenhet var like stort ved begge spørsmål, faktisk litt større når det kom til egen virksomhet.
  At debatten har nyanser er definitivt viktig, og jeg setter derfor stor pris på ditt innspill. Likevel mener jeg tallene våre fra denne kartleggingen viser en helt klar oppfatning hos veldig mange innkjøper: nemlig at det er et stort ønske om mer åpenhet ute blant kundene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *