Hva vil du lære?

Kommunikasjonsforeningen er i full gang med planleggingen av høstens kurskatalog. Hva vil du se på timeplanen?

Fagrådet for kompetanse har ansvar for foreningens kurstilbud. Med utgangspunkt i innspill fra medlemmene, lokallagene, trender, impulser fra utlandet, bransjebehov og gode diskusjoner innad i fagrådet, syr vi hvert halvår sammen en kurskatalog bestående av 17-18 kurstitler. Vår ambisjon er å sette opp minst to nye kurs i semesteret. I tillegg setter vi opp ’klassikere’ og kurs som har gått så bra de foregående semestrene at det fortsatt er ventelister. Internkommunikasjon og rådgivingskurset er eksempler på sistnevnte. Som regel overgår vi ambisjonen om minst to nye kurs. I vår setter vi opp fire nye kurs. I fjor høst satte vi også opp fire nye kurs. For ett år siden satte vi opp seks nye kurs. Interessen er stor og kursene fylles opp raskere enn noen rekker å synge Kjærlighetsvisa, som styreleder Astrid Mjærum skrev i siste utgave av fagbladet Kommunikasjon. For meg er dette et symptom på at norske kommunikatører er kunnskapssultne og ønsker å lære mer.

Fagråd for kompetanse
Fagrådets medlemmer: Gunnel Helmers (Direktoratet for nødkommunikasjon), Unni Strømstad (Eniro), Gro Elin Hansen (Hydro), Karin Greve -Isdahl (SN Power) og Lennart Lie-Havstein (Kommunikasjonsforeningen). Jostein Røraas (JR PR), Ane Gjennestad (Itera Consulting) og Bjørnar Sølvik-Jensen (Lillestrømbanken) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Nyttige evalueringer
Til å hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle kursene våre, bruker vi bl.a. kursevalueringene. De er riktignok ingen fasit, men gir oss en pekepinn på om vi leverer kvalitet. De gir en klar indikasjon på hvilke kurs som fungerer godt og hvilke kurs som kanskje trenger bearbeiding.

Gjennom aktiv bruk av evalueringsrapportene kan vi fintune kursene slik at de i enda større grad er tilpasset målgruppen. Da vi for et år siden bestemte oss for å dele sosiale medier-kurset i to – et for ansatte i privat sektor og et for offentlig sektor – var det med bakgrunn i evalueringene. Rapportene viste at deltakerne hadde helt ulike utfordringer i hverdagen til å dra nytte av hverandre på kurset. Gjennom godt samarbeid med kurslederne, sørget vi for å tilpasse kurset.

Kurslederne
Kursevalueringene sier også noe om kursledernes kvalitet. Alle kursledere rangeres på en skala fra 1-5. Snittscoren i 2011 var 4,4. Da vi gjennomgikk statistikken fant vi at Ingeborg Volan (bildet) i Gambit Hill & Knowlton tronet øverst med fjorårets høyeste score. Dette måtte selvsagt markeres og i vinter troppet fagrådets egen Jostein Røraas og Lennart Lie-Havstein fra sekretariatet ‘uanmeldt’ opp på Ingeborgs kontor med blomster og diplom. Vi vet at Kommunikasjonsforeningens kursholdere legger ned mange arbeidstimer i forberedelser, gjennomføring og oppfølging. De er et av våre viktigste treffpunkter i møtet med medlemmene. Da skulle det bare mangle at vi ikke gjør stats på dem!

Årets kursholder 2011: Ingeborg Volan sammen med Jostein Røraas (t.v.) og Lennart Lie-Havstein.

Forslag?
Så nå sitter vi med (nesten) blanke ark og skuer frem mot høstens kursprogram. Hva ønsker du som kommunikatør å lære mer om? Hvilke tema vil du se mer av? Hvilke kursholdere har noe  spennende å melde? Hva vil bidra til å løfte bransjens kompetanse enda et par hakk? I kommentarfeltet kan du komme med dine ønsker og tilbakemeldinger. Vi i fagrådet vil gjerne høre fra deg!

4 kommentarer om “Hva vil du lære?

  1. Hei Johanne! Takk for innspill – vi tar det med oss videre i planleggingen.
    Hilsen Gro Elin

  2. Jeg ønsker meg et kurs for oss som jobber med magasiner. Pluss et kurs/seminar om gode måter å gi tilbakemeldinger på andre menneskers tekster, alt fra forskere som er vant til å skrive tungt faglig til hvordan administrasjonen gir praktiske beskjeder.

    1. Evernote was unable to submit your note for the following reason: The storage limit for this account has been reached. [Note would exceed monthly upload quota.]

      Original message information:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *