Fremoverlent informasjonskonsulent med EDB-erfaring søkes

For en bedrift i vekst søker vi en dynamisk informasjonskonsulent som har bred erfaring med tekstbehandling og regneark. Du vil arbeide med spennende problemstillinger i et utviklende miljø.

En likende stillingsutlysning sto på trykk i Dagens Næringsliv for noen år siden uten at noen stilte spørsmålstegn ved språkbruken. Mange av dagens unge kommunikatører gikk fortsatt i kortbukser og lange strømper, og når vi ser tilbake er det påfallende hvor gammeldags en slik annonsetekst oppleves i dag. Veien til dagens kompetansekrav virker lang.

Tidligere i år etablerte Nordea med kommunikasjonsdirektør Rune Sjøhelle i spissen en egen Facebook-redaksjon. Nordea begrunnet satsingen med at det er viktig for banken å yte god service i de kanaler hvor kundene er. I dag jobber over 30 ansatte i den norske delen av banken med sosiale medier – innen kundeservice, kommunikasjon og markedsføring. En rekke bedrifter har gjennomført liknende initiativer, blant andre Norwegian.

Nå er det ikke alle bedrifter som bør ha en Facebook-side. Vi i Hodejegerne vet altfor godt hvor utfordrende det er å holde tilstedeværelse i sosiale medier ved like, selv med et tilsynelatende overkommelig ambisjonsnivå. Vi er ikke de eneste som sliter med dette – det er mange selskaper som ikke har en klar formening om hva slags digital kompetanse deres fremtidige ansatte bør ha. Noen annonsetekster inneholder en tilfeldig innskutt bisetning om at “digital kompetanse er ønskelig”, uten at arbeidsgiveren nødvendigvis er særlig opptatt av hva, hvor, hvordan og hvorfor.

For 40 år siden ironiserte daværende stortingsrepresentant Einar Førde over motstanderne mot innføring av fargefjernsyn: “Synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar”. Ettertiden har vist at det er greit å være kritisk til ny teknologi, men ikke særlig fruktbart. For ledere i kommunikasjonsstillinger handler det om å følge utviklingen og ta velfunderte valg på hva man skal bruke tid på og hva man ikke skal bruke tid på. Det handler i bunn og grunn om å være bevisst sin strategi.

I praksis handler dette i stor grad om å lede yngre medarbeidere som har sosiale medier som fagområde. Den oppvoksende generasjonen er i stor grad digital natives. For disse er tilstedeværelse og kommunikasjon i sosiale medier en selvfølge. Det er noe man er, ikke noe man gjør. Jeg jobber selv sammen med to svært dyktige hodejegere som ikke er vokst opp i den digitale tidsalder. Åge Petter har immigrert til den digitale verden og omfavnet den, mens Gro fortsatt venter på sitt visum.

En gjennomtenkt strategi for tilstedeværelse i sosiale medier (som like gjerne kan være at man ikke skal være aktiv!), er avgjørende. Likevel ser vi at det gjenstår en del før digital kompetanse blir en integrert del av utvelgelsesprosessen. Enkelte bedrifter oppfordrer til alt overmål deres søkere om å sende inn CV og søknad på papir. En slik fremgangsmåte signaliserer med all mulig tydelighet at ”vi er litt hektet av verden her hos oss”.

Med den fremoverlente informasjonskonsulenten i bakhodet, er det verdt å stille seg spørsmålet om hva slags kompetanse de beste bedriftene vil etterspørre om fem og ti år.

Nicholay J. Tehrani

3 kommentarer om “Fremoverlent informasjonskonsulent med EDB-erfaring søkes

  1. Fremtiden er digital/sosial, men god lederskap vil fortsatt handle om evnen til å bidra til at den enkelte medarbeider kan få bruke sin kompetanse og å sette sammen gode team. Ledere som er gode på å bygge opp en gruppe medarbeidere som kan bruke sin spesialisering til å gjøre hverandre gode. Sette sammen kommunikasjonsteam bestående av erfarne pressefolk, kommunikatører og digitale innfødte. Disse lederne må være nysgjerrige, villige til å teste ut nye ting (og mennesker!) og gode på å sette sammen team (relasjoner).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *