Thank you for drinking?

Bobby Jay Bliss: Did you know that you can fool the breathalizer test by chewing on activated charcoal tablets? 
Polly Bailey: Well, maybe we should change our slogan to «If you must drink and drive, suck charcoal.» 
Nick Naylor: Won’t the police ask about the charcoal in your mouth? 
Bobby Jay Bliss: There’s not a law against charcoal. 
Polly Bailey, Nick Naylor: Yet. 

Januarutgaven av Kommunikasjon minner til forveksling om et at av de faste lunsjmøtene til ”the Merchants of Death” i Jason Reitmans klassiske ”Thank you for smoking” fra 2005. Her møtes talspersoner for alkohol, våpen og tobakk til ukentlige kappestrider om hvem som har det verst, og for å klekke ut nye strategier for å promotere sine dødelige varer. I artikkelen ”Kommunikasjon på kant med loven” skildres norske kommunikatørers hverdag innen alkohol, tobakk og farmasi.

Kommunikasjon skal ha honnør for på sette et krevende tema på dagsorden. Hva er god kommunikasjon i bransjer som selger helseskadelige varer? Alkoholområdet er strengt regulert og under oppsyn av myndighetene. Dette gjør kommunikasjonsarbeidet innenfor feltet vanskelig, og mye må løses på alternative måter heter det i innledningen. Artikkelen lider imidlertid av et ensidig fokus på kommunikatorenes begrensede muligheter, og manglende kildekritikk.

– Vi bruker ikke ressurser på å finne måter man kan omgå regelverket på, og forventer at våre ansatte er gode ambassadører som aldri bryter alkoholloven, sier Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes. Norges største bryggerikonsert anser ikke dagens lovverk som noe problem og hevder de støtter hovedmålene i norsk alkoholpolitikk. 

Et vekstmarked. Anerkjente forskere har slått fast at reguleringene i Norge har gjort at vi fortsatt drikker mindre alkohol enn det europeiske snittet. Bryggeribransjen ser Norge som et lovende vekstmarked og bruker kommunikasjon for å påvirke forbrukernes merkelojalitet og konsum. Når Bruusgaard sier Ringnes følger regelverket er det en sannhet med modifikasjoner. Det er ikke lenge siden selskapet utfordret reklameforbudet med sin Verden Rundt serie, og reklamerte for alkoholfritt øl som var mer eller mindre identisk med tilsvarende alkoholholdige produkter. Noe tilsvarende kan man nå oppleve ved å gå inn i en vanlig dagligvare der store paller med nye Carlsberg Non Alcoholic stilles ut – stikk i strid med alkohollovens forskifter. Ringnes har også trappet opp sin sponsing av Vålerenga idrettsforening, og delte i høst ut 3000 gratisbilletter til unge under 16 år til populære cup-kamper. Slik bygger Ringnes merkevare og kjennskap til sine produkter og utvanner reklameforbudet.

Smutthull. Bruusgaard er langt fra noen Nick Naylor, og Ringnes er kanskje heller ikke den verste i klassen. Økt internasjonal konkurranse har imidlertid lagt press på lønnsomheten i bransjen og ført til stadig mer aggressive kommunikasjonsstrategier. Bryggerienes aktive rolle i å undergrave lovverket de så fromt hevder de støtter bør derfor ikke overses.

Noen varer er underlagt regulering fordi de er helseskadelige. Vi ser en utvikling der enkelte aktører spekulerer i myndighetenes manglende ressurser til å følge opp, og utnytter smutthullene i loven for alt det er verdt.

God kommunikasjon på alkoholfeltet kan ikke bare vurderes ut ifra om man forholder seg til loven. Den etiske dimensjonen må også med. Ønsker vi en utvikling innen kommunikasjonsfaget som bygger på smutthullsetikk?

Nick Naylor: Right there, looking into Joey’s eyes, it all came back in a rush. Why I do what I do. Defending the defenseless, protecting the disenfranchised corporations that have been abandoned by their very own consumers: the logger, the sweatshop foreman, the oil driller, the land mine developer, the baby seal poacher…

Polly Bailey: Baby seal poacher? 
Bobby Jay Bliss: Even I think that’s kind of cruel. 

Kari Randen - AV.OG.TIL

 
Skrevet av : Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *