Den ukjente søsteren

Alle Gullkorn-vinnerne 2010
De beste i bransjen - Gullkorn-vinnerne 2010. Opprinnelig publisert på http://www.kommunikasjon.no/Bransjepriser/Gullkorn+2010/bilder

Jeg vil slå et slag for internkommunikasjon. Kommunikasjonsfagets ukjente søster. I hvert fall hvis vi skal tolke antall bidrag som ble påmeldt kategorien ”Årets organisasjonsbygger” i Gullkorn 2010.

I år kom det inn rekordmange bidrag til Gullkorn. Jeg satt i juryen og vi gjennomførte to lange jurymøter der vi gikk gjennom 50 bidrag fra byråer og kommunikasjonsavdelinger. Kvaliteten på årets bidrag var svært høy. Diskusjonene i juryen var intense. I alle kategoriene kom det inn flere bidrag i år enn i fjor – alle utenom én: Årets organisasjonsbygger. I invitasjonsbrosjyren beskrives kategorien på følgende måte: ”Årets organisasjonsbygger skal ha bidratt vesentlig til god organisasjonskommunikasjon. Det kan dreie seg om internkommunikasjon, kommunikasjon ved endringsprosesser, kultur- og identitetsbygging og/eller HR-relatert arbeid.”

Dette er med andre ord en kategori som kan synliggjøre mye spennende internarbeid. Likevel uteblir bidragene. Hva kan det skyldes? Er norske bedrifter virkelig så fattige på god internkommunikasjon at ingen finner det bryet verdt å melde på sine prosjekter og tiltak?

Et av de selskapene som tok seg bryet, var Nortura. Selskapet stod på kanten av stupet i 2009 og skulle kutte kostnader gjennom bl.a. å legge ned syv fabrikker. Nærmere 1000 medarbeidere kom til å miste jobben. Utfordringen var å holde både ansatte og eiere informert om krisen, i forkant av eventuelle medieoppslag. Det var prekært at disse målgruppene fikk informasjonen først gjennom hele prosessen – samtidig som motivasjon og ordinær drift skulle holdes oppe. En umulig oppgave vil mange si, men Norturas kommunikasjonsavdeling løste oppgaven på en forbilledlig måte gjennom å ta internkommunikasjonen på alvor.

Nortura
Glade vinnere fra Nortura. Opprinnelig publisert på http://www.kommunikasjon.no/Bransjepriser/Gullkorn+2010/bilder.

For dette arbeidet ble Nortura forrige torsdag belønnet med en Gullkorn-pris. Juryen sa i sin begrunnelse:
”Årets organisasjonsbygger er et case som fortjener plass i fremtidige lærebøker om krisekommunikasjon. Et krevende budskap ble kommunisert gjennom en godt gjennomarbeidet integrert kampanje, variert miks av kanaler, rettet mot et bredt spekter av målgrupper. Ikke bare klarte kampanjen å nå tallfestede mål, men selskapet vant også tilbake tillit og troverdighet – både blant ansatte og eksterne interessenter. Et meget profesjonelt opplegg hvor informasjonsarbeidet skred frem integrert med virksomhetens omlegginger. Godt dokumenterte resultater hele veien.”

Dersom vi skulle lagt journalisters beskrivelse av kommunikasjonsbransjen til grunn, så kunne vi tro at faget vårt utelukkende dreier seg om mediehåndtering og lobbyisme. Vi vet bedre enn som så og Nortura-bidraget er et godt eksempel på det. Nettop derfor er det så viktig at god internkommunikasjon løftes frem bl.a. gjennom å sende inn bidrag til Gullkorn. Jeg sier ikke at prisen er ”the holy grail” for faget, men den gir oss en mulighet til å vise frem – og applaudere – det gode arbeidet som faktisk gjøres i bransjen.

Kommunikasjonsforeningen er stadig på jakt etter gode caser til konferanser, kurs og artikler. Sånn sett er Gullkorn er en kilde til kunnskap om hva som rører seg, men vi er sultne og ønsker oss mer! Det handler om å løfte i flokk og da må vi være villige til å dele med hverandre.

Hvordan mener dere vi kan få flere bidrag i denne kategorien i 2011?

3 kommentarer om “Den ukjente søsteren

 1. Bra skrevet, Gro Elin. Det er jo et veldig vanskelig felt (internkommunikasjon) med hauger av fullgruver. jeg har kanskje (som ikke-kommunikatør) et inntrykk av at en del bedrifter tror det holder med å sette opp et intranett og så er man i boks. Det grelleste er når bedriften for «liksom» å lytte til de ansatte lar ansatte få komme med kommentarer på sakene på intranettet – og så er det ingen som svarer… Hva er værre enn å ikke ha telefon? Å ha telefon, men aldri svare når folk ringer.

  Økt fokus fra toppledelse og kommunikatører på internkommunikasjon er en av tingene jeg som ansatt ønsker meg i 2011. Når intranettet blir SISTE kilde for ansatte når de vil lese om egen bedrift, da har kommunikatørene feilet…

 2. «If you take care of the inside….»

  Jeg synes innlegget ditt er godt, Gro Elin, og spesielt tittelen «Den ukjente søsteren». Fordi jeg tror svært mange som arbeider med internkommunikasjon ikke er kjente med verken Gullkornprisen eller fagmiljøet innen PR og kommunikasjon….

  Da jeg for en del år tilbake arbeidet i Coca-Cola med ansvaret for internkommunikasjon (som ble min bane over i Public Affairs & Communivation i CC), satt jeg i HR-avdelingen – og hadde svært begrenset kjennskap og kunnskap om faget kommunikasjon og menneskene som jobber i bransjen. Det tror jeg er EN del av utfordringene i dag også…. Hvis man spør utenfor pr- og kommunikasjonsbransjen hva Gullkorn er, vil man ikke få mange gode svar, antakeligvis. I tillegg har prisen tradisjonelt sett vært en byrå-pris, og internkommunikasjon blir nok hyppigere håndtert av selskapene selv…

  Det er heller ikke uten årsak at man noen ganger kaller oss kommunikasjonsfolka for ‘navlebeskuende’ og ‘sære’. Miljøet er tett og kan virke utfordrende å komme inn i. Jeg har flere ganger blitt konfrontert med at jeg ikke er journalist eller har jobbet i byrå f.eks. Noen av kommunikasjonssjefene som ikke sitter i konsernledelsen sier ofte at de opplever seg ‘mindre viktige’ i bransjen fordi de ikke sitter ‘riktig’ til i egen organisasjon (ikke nok med at de ikke føler seg helt prioritert internt, med andre ord…). Dette kan også gjøre at sterke kandidater til prisene, i utgangspunktet, ikke tror de når opp e.l. Det er et felles ansvar for oss i bransjen å inkludere, involvere og løfte faget.

  Kategoriteksten er også et kapittel for seg. Hvor mange oppfattet dette til å omhandle internkommunikasjon (ja, det var nevnt i teksten, men det er ikke alltid man får det med seg allikevel). Kanskje tekstene burde spisses….

  Hvordan gjør vi i såfall Gullkornprisen enda mer kjent?

  Rekordmange påmeldte i år lover godt…. Løfte bransjen sammen, motivere hverandre for påmeldinger, tydeliggjøre internkommunikasjon som en del av faget – og gi heder og ære, unne og beundre, de som fortjener det!

 3. Hei Gro — very good points everyone bring up here. We have made certain that there is an entire course in the PR program at BI dedicated to internal communication, emphasizing interpersonal communication. We believe this is THE most important job of the communication and HR departments working together. It also involves leader/management communication. We need more good benchmark case studies in Norway. There are plenty of examples of how not to do it.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *